Certifikáty

Naša spoločnosť disponuje príslušnými certifikátmi a oprávneniami potrebnými pre riešenie a zriaďovanie technického zabezpečenia budov. Pre zefektívnenie politiky kvality vlastníme ceritikát STN EN ISO 9001:2009, nie je nám ľahostajné životné prostredie a preto disponujeme certifikátom STN EN ISO 14001:2005. Samozrejme, keďže  v našom odvetví je riziko nebezpečenstva na pracovisku, je našou povinnosťou vlastniť certifikát STN EN OHSAS 18001:2009. Na vykonávanie odborných činností, ktoré sú kontrolované oprávnenými organizáciami a spadajú pod platnú legislatívu, vlastní naša spoločnosť všetky potrebné oprávnenia.