Zdravotné stredisko Sečovce - Modernizácia plynovej kotolne