Základná škola SŠSR, Ul. Gencerova, Bratislava - Rekonštrukcia OST