Plynoinštalácia

Plynoinštalácia

V rámci plynoinštalácie realizujeme nízkotlakové a stredotlakové rozvody plynu, ako aj technické zariadenia vnútornej a vonkajšej plynoinštalácie, mimo plynových prípojok.

Ústredné vykurovanie

Ústredné vykurovanie

V rámci vykurovania realizujeme systémy ÚK, vrátane zdrojov tepla pre polyfunkčné objekty, nákupné centrá, priemyselné haly, školy, ubytovacie aj zdravotnícke zariadenia a budovy ŽSR.

Technologické chladenie

Technologické chladenie

V rámci chladenia realizujeme chladiace systémy na báze vodného, resp. glykolového chladenia pre polyfunkčné objekty, ako aj pre potreby technológie vo výrobe a priemysle.

Teplovody, horúcovody

Teplovody, horúcovody

V rámci rekonštrukcií vonkajších rozvodov realizujeme bezkanálové predizolované potrubné systémy pre dodávky ÚK (vody/pary), ale aj rozvodov teplej pitnej vody (úžitkovej vody).


  •  Príroda nás prijala.