Obytné domy, Ul. Kukučínová 4, 6, Stropkov - Výstavba plynovej kotolne vrátane teplovodu