Polyfunkčný Objekt Ul. Rustaveliho - Výstavba teplovodnej prípojky a KOST