ZŠ a MŠ ul. Maurerova 14, Krompachy - Modernizácia kotolne a rozvodov ÚK