Základná škola, ul. Školská 1, Ľubica - Modernizácia kotolne a systému ÚK